BEWEEG NU! 

MEER bewegen is goed. GOED en BEWUST bewegen is beter!

Vergoedingen & tarieven

Vanaf 18 jaar

Oefentherapie wordt volledig vergoed wanneer je een aanvullende zorgverzekering hebt afgesloten. Dit valt niet onder het eigen risico. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed, is afhankelijk van het door jou gekozen aanvullende pakket; informeer bij je zorgverzekeraar of raadpleeg je polis.

Op de website van Independer tref je een overzicht van de meeste aanvullende pakketten aan. 

Heb je een aandoening die voorkomt op de chronische lijst, dan wordt oefentherapie vergoed uit de basisverzekering . Deze vergoeding geldt vanaf de 21e behandeling. Dit gaat ten koste van je eigen risico. De eerste 20 behandelingen worden mogelijk vergoed uit je aanvullende zorgverzekering, afhankelijk van het door jou gekozen aanvullende pakket. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening, niet per kalenderjaar. 

Vergoeding basisverzekering voor patiënten met artrose aan heup en knie

In mei 2017 werd bekend gemaakt dat er in 2018 wat verandert aan de vergoeding van oefentherapie. Patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten, krijgen vanaf 1 januari 2018 twaalf behandelingen oefentherapie vergoed vanuit het basispakket.

Voor patiënten met een aandoening die op de chronische lijst staat, geldt nog steeds dat de basisverzekering de kosten vergoedt vanaf de 21e behandeling. 

Tot 18 jaar

Kinderen en jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Als je meer dan 18 behandelingen nodig hebt, dan wordt oefentherapie mogelijk vergoed uit je aanvullende verzekering. Dit hangt af van het gekozen aanvullende zorgpakket.

Declareren

Behandelingen die worden vergoed uit je zorgverzekering, declareer ik rechtstreeks bij je zorgverzekeraar. Ik heb contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen declareer ik rechtstreeks naar jou. De factuur wordt maandelijks per mail naar je toegestuurd en dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. 

Tarieven

Voor behandelingen die niet in aanmerkingen komen bij je zorgverzekeraar gelden onderstaande tarieven. Op mijn behandeltarieven is geen BTW van toepassing.

Verhinderd?

Bij verhindering afspraken graag ten minste 24 uur van tevoren afzeggen, anders ben ik genoodzaakt 75% van het behandeltarief in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door je zorgverzekeraar. Annuleren kan telefonisch, per e-mail of via het patiëntenportaal.

Behandeltarieven 2019

Screening bij directe toegang oefentherapie (15 min.)

€ 15,00

Screening bij directe toegang oefentherapie  aan huis (15 min.)

€ 25,00

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek (30 min.)

€ 50,00

Screening, intake en onderzoek oefentherapie aan huis (60 min.)

€ 75,00

Individuele zitting oefentherapie (30 min.)

€ 32,50

Individuele zitting oefentherapie aan huis (30 min.)

€ 15,00

Individuele zitting slaapoefentherapie / psychosomatiek (45 min.)

€ 45,00

Individuele zitting slaapoefentherapie / psychosomatiek (45 min.) thuis

€ 60,00

Verslaglegging oefentherapie aan derden 

€ 50,00

 Telefonische zitting oefentherapie (per 15 min.) 

€ 15,00

Overzicht sporttraining 2019

Medical Kinetics groepstraining (60  min.) - losse les

€   17,50

Medical Kinetics groepstraining (60 min.) - 5 strippenkaart

€   83,50

Medical Kinetics groepstraining (60 min.) - 10 strippenkaart

€ 165,00Sporttraining warmte cabine (30 min.) - losse les

€   25,00

Sporttraining warmte cabine (30 min.) - 5 strippenkaart

€ 118,50

Sporttraining warmte cabine (30 min.) - 10 strippenkaart

€ 225,00

Sporttrainingen die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang te worden afgezegd. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de sporttraining wordt 1 training in rekening gebracht. 

Overzicht groepscursussen 2019

Cursus slaapproblemen (van ACTie naar slaap) - 8 bijeenkomsten 
(incl. cursusmaterialen)

€ 225,00

Cursus  ' Stop met vechten, start met Leven!' - 8 bijeenkomsten 
(inclusief cursusmaterialen)

€ 225,00

Deel deze pagina: