Cursus ACT

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie  die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door drie Amerikaanse psychologen: Steven Hayes,  Kelly Wilson & Kirk Strosahl. Sinds juli 2010 is ACT erkend als een effectief bewezen therapie voor  een verscheidenheid aan problemen, bijvoorbeeld angst, depressie en chronische pijn.     

Bij ACT leer je op een andere manier met vervelende gedachten, gevoelens, en sensaties om te  gaan dan de eerste automatische reactie je ingeeft: oplossen! Het blijkt namelijk dat het gevecht  aangaan met gedachten en/of gevoelens (of ze juist proberen te vermijden) er juist vaak voor zorgt  dat deze een grotere invloed krijgen op iemands leven. Het alternatief is acceptatie van deze  vervelende ervaringen. Niet omdat deze zo leuk zijn, maar omdat je niet wilt dat ze nog meer ruimte  innemen in je leven. Met de energie die je overhebt, kun je je vervolgens richten op de dingen die er  wel echt toe doen! De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke  ervaringen/problemen uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol, vitaal leven. 

ACT bestaat uit 6 kernprocessen, die allemaal nauw samenhangen met elkaar en in wezen niet los  van elkaar kunnen worden gezien: 

 1. Acceptatie: 
  Het gevecht stoppen tegen ongewenste gedachten, gevoelens en sensaties en de bereidheid opbrengen om deze vervelende interne ervaringen de ruimte te geven, ze er te laten zijn.  
 2. Defusie: 
  Het leren afstand nemen van je gedachten, zodat je hierdoor niet wordt meegesleept. Je leert te kijken naar je denken, in plaats van erdoor te worden rond gecommandeerd.  
 3. Zelf als Context: 
  Het leren jezelf van een afstand te kunnen bekijken (het observerende zelf), los van  je de rollen die invult, en de eigenschappen die je jezelf toedicht. 
 4. Hier en Nu: 
  Psychisch aanwezig kunnen zijn, bewust stil kunnen staan bij de ervaringen van het  moment in plaats van functioneren op de automatische piloot en steeds richten op de toekomt (of  het verleden). 
 5. Waarden: 
  Op zoek gaan naar datgene wat er echt toe doet voor jou, wat jij als persoon echt  belangrijk vindt in het leven: zoals liefde. Het duidelijk krijgen van onze eigen waarden is een  essentiële stap voor een zinvol leven.
 6. Toegewijd Handelen: 
  Actie ondernemen gericht op datgene wat belangrijk is voor (je waarden) je en  je niet laten leiden door je problemen. Kort gezegd: leven naar je waarden door ernaar te handelen. 

Deze zes kernprocessen samen zorgen voor psychologische flexibiliteit; het vermogen om aanwezig  te zijn, je open te stellen en te doen wat je moet doen. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat je een vitaal  leven kan leiden en voorkomt dat je leven in het teken staat van de problemen die je tegenkomt op  je pad.   

ACT is een ervaringsgerichte therapie. Hoewel de verschillende thema’s theoretisch zullen worden  
besproken (gesteund door metaforen), is het ook erg belangrijk om op ervaringsniveau te leren. 

Tevens is het erg belangrijk om ook zelf aan de slag te gaan met ACT, en middels ervaringsgerichte  oefeningen zelf de verschillende ACT‐vaardigheden te ontwikkelen.  

Praktische informatie:

De bijeenkomsten bestaan uit de volgende onderdelen:
– Effect van controle
– Acceptatie
– Defusie
– Zelf als context
– Hier en nu
– Waarden
– Toegewijd handelen
– Psychologische flexibiliteit

 • Totaal 8 bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur
 • Totale duur van de cursus is 14 weken.
 • Let op: bij losse bijeenkomsten is de duur 45 minuten per keer. 
 • Een groepscursus start bij minimaal 3 deelnemers
 • Een groepscursus heeft maximaal 6 deelnemers

Woensdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur

Beweeg NU!
Ooftmengersdreef 10
6216 SK Maastricht

Kosten cursus act

ACT kan als interventie worden ingezet in combinatie met mijn behandelingen oefentherapie wanneer er bijvoorbeeld sprake is van chronische pijn, stressgerelateerde klachten en slaapproblematiek. Deze behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar.  

Wanneer je geen aanvullende verzekering hebt of geen vergoedingen meer over hebt voor oefentherapie, dan kosten losse bijeenkomsten € 45

€ 45

 • Losse bijeenkomsten
 • Individueel
 • Cursusmateriaal
 • Vergoeding zorgverzekeraar mogelijk (alleen i.c.m. oefentherapie!)

 • Geen vergoeding vanuit werkgever mogelijk.

€ 375

 • 8 bijeenkomsten
 • Individueel
 • Cursusmateriaal
 • Geen vergoeding zorgverzekeraar

 • Sommige werkgevers vergoeden geheel of gedeeltelijk een ACT cursus​

€ 225

 • 8 bijeenkomsten
 • Groepsverband
 • Cursusmateriaal
 • Geen vergoeding zorgverzekeraar

 • Sommige werkgevers vergoeden geheel of gedeeltelijk een ACT cursus​