Slaapoefentherapie

Slecht slapen accepteren, slapeloosheid loslaten, stoppen met je best doen om te slapen, slapeloze nachten ontspannen voorbij laten gaan…. is dat mogelijk?

Als slaapoefentherapeut kan ik je helpen van je slaapproblemen af te komen in gemiddeld 9 behandelingen. De therapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en heeft een praktische, voor jou goed toepasbare aanpak.

Wat kun je verwachten van mij als slaapoefentherapeut?

Ik ga je (lichamelijke/mentale) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie in kaart brengen. De invloeden van je dag lopen namelijk door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van je slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden je onderliggende redenen van je klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

Hoe pak ik dit aan?

 • Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen.
 • Inzichten hoe je klachten samenhangen met slaapproblemen
 • Hoge kwaliteit (adem- visualisatie- haptische en ontspannings-) oefenstof die op maat wordt gemaakt voor jouw unieke verstoorde slaappatroon.
 • Cognitief gedragsmatige therapie (volgens J. Beck)
 • ACT training
 • Gezonde copingstijl, dat wil zeggen: “je leert adequater en zeker ook rustiger omgaan met de gevolgen van je slaapprobleem waardoor stress vermindert en je uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen”.

Wat is ACT?

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie  die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door drie Amerikaanse psychologen: Steven Hayes,  Kelly Wilson & Kirk Strosahl. Sinds juli 2010 is ACT erkend als een effectief bewezen therapie voor  een verscheidenheid aan problemen, bijvoorbeeld angst, depressie en chronische pijn.     

Bij ACT leer je op een andere manier met vervelende gedachten, gevoelens, en sensaties om te  gaan dan de eerste automatische reactie je ingeeft: oplossen! Het blijkt namelijk dat het gevecht  aangaan met gedachten en/of gevoelens (of ze juist proberen te vermijden) er juist vaak voor zorgt  dat deze een grotere invloed krijgen op iemands leven. Het alternatief is acceptatie van deze  vervelende ervaringen. Niet omdat deze zo leuk zijn, maar omdat je niet wilt dat ze nog meer ruimte  innemen in je leven. Met de energie die je overhebt, kun je je vervolgens richten op de dingen die er  wel echt toe doen! De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke  ervaringen/problemen uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol, vitaal leven. 

ACT bestaat uit 6 kernprocessen, die allemaal nauw samenhangen met elkaar en in wezen niet los  van elkaar kunnen worden gezien: 

 1. Acceptatie: 
  Het gevecht stoppen tegen ongewenste gedachten, gevoelens en sensaties en de bereidheid opbrengen om deze vervelende interne ervaringen de ruimte te geven, ze er te laten zijn.  
 2. Defusie: 
  Het leren afstand nemen van je gedachten, zodat je hierdoor niet wordt meegesleept. Je leert te kijken naar je denken, in plaats van erdoor te worden rond gecommandeerd.  
 3. Zelf als Context: 
  Het leren jezelf van een afstand te kunnen bekijken (het observerende zelf), los van  je de rollen die invult, en de eigenschappen die je jezelf toedicht. 
 4. Hier en Nu: 
  Psychisch aanwezig kunnen zijn, bewust stil kunnen staan bij de ervaringen van het  moment in plaats van functioneren op de automatische piloot en steeds richten op de toekomt (of  het verleden). 
 5. Waarden: 
  Op zoek gaan naar datgene wat er echt toe doet voor jou, wat jij als persoon echt  belangrijk vindt in het leven: zoals liefde. Het duidelijk krijgen van onze eigen waarden is een  essentiële stap voor een zinvol leven.
 6. Toegewijd Handelen: 
  Actie ondernemen gericht op datgene wat belangrijk is voor (je waarden) je en  je niet laten leiden door je problemen. Kort gezegd: leven naar je waarden door ernaar te handelen. 

Deze zes kernprocessen samen zorgen voor psychologische flexibiliteit; het vermogen om aanwezig  te zijn, je open te stellen en te doen wat je moet doen. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat je een vitaal  leven kan leiden en voorkomt dat je leven in het teken staat van de problemen die je tegenkomt op  je pad.   

ACT is een ervaringsgerichte therapie. Hoewel de verschillende thema’s theoretisch zullen worden  
besproken (gesteund door metaforen), is het ook erg belangrijk om op ervaringsniveau te leren. 

Tevens is het erg belangrijk om ook zelf aan de slag te gaan met ACT, en middels ervaringsgerichte  oefeningen zelf de verschillende ACT‐vaardigheden te ontwikkelen.  

Behandelmogelijkheden

Behandeling in de praktijk
+ E-Health module

 • Na aanmelding telefonisch contact om eerste afspraak te plannen
 • Aanmaken E-Health dossier *
 • Invullen van online intake en vragenlijst
 • Bespreken online intake en vragenlijst. Opstellen behandelplan en start van de behandeling
 • Plannen vervolgbehandeling ** & klaarzetten E-Health huiswerk
 • Betaling na iedere behandeling per pin. Factuur kan ingediend worden bij de zorgverzekeraar

E-Health module + online begeleiding

 • Na aanmelding telefonisch contact om eerste afspraak te plannen
 • Aanmaken E-Health dossier *
 • Invullen van online intake en vragenlijst
 • Telefonisch bespreken online intake en vragenlijst. Opstellen behandelplan en start van de behandeling
 • Plannen vervolgbehandeling ** & klaarzetten E-Health huiswerk
 • Betaling middels factuur. Facturen kunnen voor nu nog niet worden ingediend bij de zorgverzekeraar

E-Health module + zonder begeleiding

 • Betaling middels factuur. Geen vergoeding mogelijk via de zorgverzekeraar
 • Aanmaken E-Health dossier
 • Klaarzetten van de E-Health huiswerkmodules (online intake en vragenlijst niet aanwezig!!)
 • De huiswerkmodules worden gratis aangeboden

* E-health modules
Binnen de slaapoefentherapie zijn er ook praatsessies. Hierin nemen we samen tips door om beter te slapen en gezonder om te gaan met je klachten op basis van recente, wetenschappelijk bewezen inzichten die horen bij jouw type slaapprobleem. Ook krijg je, als dat nodig is, hulp bij slaaphygiëne, communicatieve vaardigheden en cognitieve gedragstherapie. Een groot deel hiervan kun je prima via e-health volgen. Het voordeel is dat je dit vanuit thuis en in je eigen tijd kunt lezen en maken. Ook leert de ervaring dat je middels het e-health programma minder individuele behandelingen nodig heeft. Er wordt eenmalig een bedrag van €22,50 in rekening gebracht voor het  openen van je online dossier en het klaarzetten van opdrachten tijdens je behandelperiode

** Tijdens de (online) vervolgbehandelingen krijg je praktische handvatten en oefenstof en leer je bijvoorbeeld frustratie om te zetten in ontspanning. Dit bereiken we met cognitieve gedragstherapie, mindfulness en ACT training. Ook komen we terug op de e-health huiswerk modules.

Doelgroep

Onderstaande opsommingen zijn zeker niet compleet maar zijn bedoeld om een beeld te scheppen van de mogelijkheden bij de slaapoefentherapie. 

Wanneer je (slaap)problemen ervaart door onderstaande oorzaken ben je aan het juiste adres bij slaapoefentherapie:

 • Stress / spanning
 • Een hoofd vol piekeren
 • Bewegingsarmoede
 • Pijn
 • Overgangsklachten
 • Disbalans in je leven
 • Angst / paniek
 • Ademhalingsproblemen
 • Onzekerheid
 • Moeite met ontspannen
 • Moeite met ontspannen
 • Vaak plassen
 • Inslaap- doorslaap-, vroeg wakker word problemen
 • Concentratieproblemen
 • Overgewicht / snurken
 • Depressie / burn-out
 • Chronisch (onverklaarbare) klachten
 • Na een operatie
 • Eenzaamheid

Slaapproblemen die beter bij het slaapcentrum terecht kunnen zijn:

 • Apneu
 • Restless legs
 • Angstdromen, slaapwandelen en andere nachtelijke onrusten
 • Slaapproblemen met onbekende oorzaak, waardoor er duidelijkheid kan komen met een polysomnografie.

Als slaapoefentherapeut  kan ik wel (na)zorg leveren na de behandeling in het slaapcentrum. Je leert dan:

 • Ontspannen met het CPAP apparaat
 • Zelfhulp en/of oefeningen bij apneu (wang en keeltraining) en restless legs (slaaphygiene en beenoefeningen)
 • Accepteren van je slaapprobleem

Slaapproblemen waarmee je beter bij de huisarts terecht kunt:

 • Postoperatief (kort erna)
 • Trauma’s (psycholoog / POH-GGZ )
Wanneer ik niet kan slapen, dan ga ik schaapjes tellen. En dan blijkt er eentje spoorloos verdwenen te zijn en lig ik dus de hele nacht wakker me zorgen te maken over dat ene schaapje.
de lachspier cartoons

Klik op onderstaande onderwerpen voor meer informatie over:

 

Wanneer spreek je van een slaapprobleem?

We spreken van een chronisch slaapprobleem als klachten minstens drie keer per week optreden en gepaard gaan met klachten zoals vermoeidheid, slaperigheid overdag, concentratieproblemen en prikkelbaarheid gedurende minstens drie maanden. Er zijn verschillende vormen van slaapstoornissen zoals: objectieve slaapstoornissen, gedragsmatige slaapstoornissen, primaire of secundaire slaapstoornissen.

Lees verder >>

Wanneer spreek je van een inslaapprobleem?

Als je opziet tegen het naar bed gaan en onvoldoende vertrouwt op het natuurlijk inslapen ondermijn je het inslapen. Duurt het inslapen langer dan 45 minuten en blijft dit moeilijk gedurende een periode van ongeveer een maand, terwijl je toch echt rust en ontspanning zoekt in bed, dan spreek je van een inslaapprobleem.

Lees verder >>

Wanneer spreek je van een doorslaapprobleem?

Wanneer je moeiteloos inslaapt, maar 1 of meerdere malen op een nacht wakker wordt en pas na 45 minuten of langer weer inslaapt, spreken we van een doorslaapprobleem.

Lees verder >>

Zweten ’s nachts; soms is het ongemakkelijk, je kunt je ervoor schamen en soms is het vooral lastig. Overmatig zweten kan om verschillende reden op je pad komen.

 • alleen al de gedachte aan het ‘s-nachts zweten doet het zweet je uitbreken….
 • je bent in de overgang (uiting van hormonale veranderingen)
 • je voelt je ongemakkelijk en het zweet breekt je uit (uiting van onzekerheid en stress).
 • je wordt ’s nachts badend in het zweet wakker (uiting van ademproblemen of angst/paniekgevoel, overbelasting).
 • een vrij onbekende reden is een onregelmatig drinkpatroon overdag. Dus te weinig drinken overdag en overmatig drinken in de avond.

Lees meer >>

Wanneer kun je denken aan slaapapneu? 

Vooral wanneer je overgewicht hebt, man bent, alcohol gebruikt en rookt, onregelmatige werktijden hebt, misschien ook nog spierverslappers, pijnstillers of slaappillen gebruikt…. dit zijn negatieve factoren.

Je herkent slaapapneu aan:

 • veel en hard snurken.
 • plotseling ophouden met ademen.
 • met een ruk, zwetend en met hartkloppingen weer opnieuw beginnen met ademen en snurken.
 • overdag overmatige vermoeidheid.
 • heel hard werken om de moeheid niet te voelen. “Als ik ga zitten slaap ik”.
 • een klagende partner over nachtelijk snurken.

Lees meer >>

Kun je stoppen met deze (verslavende) slaapmedicatie??

Slaapmedicatie is bedoeld als een ruggesteuntje in emotioneel zware tijden, bij een jetlag of na een operatie om beter te slapen.

Deze medicatie is tijdelijk bedoeld, echter zijn er veel slapelozen die er een gewoonte van hebben gemaakt te gaan slapen met slaappillen. Het is niet eenvoudig om hier zelfstandig mee te stoppen. Dit komt door de ontwenningsverschijnselen, die zijn identiek aan het probleem waarvoor je ze bent gaan slikken. Je wordt weer onrustig, piekert, ligt wakker en twijfelt of dit wel goed gaat komen…. Je hebt minder vertrouwen en alleen al daardoor komt er meer lading/spanning op het slapen gaan. Juist hierdoor val je moeilijker in slaap.

Lees meer >>

Het is ongeveer half 4 in de nacht. Je kijkt op de klok…”nee he, weer rond 4-en, nu kan ik niet meer slapen, want dat is altijd zo. Balen, ik kan er net zo goed uitgaan, want anders lig ik toch maar storend te draaien en te keren”. Je probeert het nog even en wordt een half uurtje later weer wakker en je bent het zat.

“Zie je wel, ik wist wel dat het geen zin had om te blijven liggen..”.

Lees meer>>

Er is zoveel fascinerends te beleven in het slaapoefentherapeutisch beroep dat er voor vele jaren stof en materiaal is om interessante artikelen of blogs te schrijven. Regelmatig zal het netwerk slaapoefentherapeuten deze ervaringen en belevenissen met je delen, zodat je deelgenoot kunt zijn, middels deze interessante artikelen van de ins en outs, de weetjes en essenties, de logica en verbanden die te leren zijn vanuit de slaapoefentherapie.

Lees meer >>

Als verwijzer kun je met deze uitleg over slaaptherapie menige slechte slaper van dienst zijn, want slecht slapen komt voor onder ongeveer 30% van de bevolking en is daarmee een veelgehoord probleem. De NHG-standaard benadrukt het voorschrijven van een alternatief na 14 dagen slaapmedicatie. Een niet-medicamenteuze behandeling gaat boven een medicamenteuze. Nu is er gelukkig een effectieve eerstelijns behandelmethode voor insomnia en de lichamelijke en geestelijke gevolgen die het kan hebben. Kwaliteitsgeregistreerde oefentherapeuten die de geaccrediteerde slaapcursus hebben gevolgd, kunnen lichamelijke en mentale gevolgen van slaapproblemen evidence based en practice based behandelen.

Lees meer >>

Als oefentherapeut Mensendieck behandel ik veel mensen met rug-nek- en schouderklachten. Naast aanpassingen aan houding en beweging overdag, is het minstens zo belangrijk om ook onze houding in de nacht kritisch te bekijken en deze zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast behandel ik als slaapoefentherapeut ook mensen met slaapproblematiek, bijvoorbeeld: lang wakker liggen, niet kunnen doorslapen of te vroeg wakker worden. 

Lees meer >>

'Haal je aandacht weg van de pijn, dan zal je nachtrust comfortabeler zijn.'
Slaapoefentherapie.nl

Wat zeggen mijn patiënten:

Ik kreeg een burn-out, sliep niet meer. Op advies naar Sabine Lemeer voor een intakegesprek. Dit gaf me meteen vertrouwen om hier uit te komen. De behandeling ging van start, het begon met een kleine simpele oefening. Elke keer volgde een andere, logische oefening. Het sloot heel mooi op elkaar aan. Zonder druk, zonder moeten. Daarnaast kreeg ik een cursusboek voor thuis, wat ook weer heel logisch aansloot op mijn behandeling. Ik ben heel blij dat ik de stap naar Sabine heb genomen. Slapen en dus functioneren gaat weer prima!
René
Slaapoefentherapie
Ik heb rond mijn 21e levensjaar een slaapstoornis ontwikkeld, die zonder duidelijke oorzaak ontstond. Hier heb ik meerdere jaren last van gehad en heb mij erbij neergelegd dat dit voor altijd zou zijn. Mijn huisarts verwees mij door naar de slaapoefentherapie na het horen van mijn klachten na al die jaren. De therapie die ik heb gevolgd bij Sabine was een pittige, maar zeker een hele nuttige ervaring. Ook was de manier van communiceren heel fijn. En nu na 4 jaar slaapproblemen, ben ik er eindelijk van af en kan ik met een gerust hart naar bed.
Maurice
Slaapoefentherapie