Vergoedingen & tarieven

Tot 18 jaar

Kinderen en jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Als je meer dan 18 behandelingen nodig hebt, dan wordt oefentherapie mogelijk vergoed uit je aanvullende verzekering. Dit hangt af van het gekozen aanvullende zorgpakket.

Vanaf 18 jaar

Oefentherapie wordt volledig vergoed wanneer je een aanvullende zorgverzekering hebt afgesloten. Dit valt niet onder het eigen risico. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed, is afhankelijk van het door jou gekozen aanvullende pakket; informeer bij je zorgverzekeraar of raadpleeg je polis.

Op de website van Independer tref je een overzicht van de meeste aanvullende pakketten aan. 

Heb je een aandoening die voorkomt op de chronische lijst, dan wordt oefentherapie vergoed uit de basisverzekering . Deze vergoeding geldt vanaf de 21e behandeling. Dit gaat ten koste van je eigen risico. De eerste 20 behandelingen worden mogelijk vergoed uit je aanvullende zorgverzekering, afhankelijk van het door jou gekozen aanvullende pakket. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening, niet per kalenderjaar.

Declareren

Behandelingen die worden vergoed uit je aanvullende verzekering of basisverzekering, declareer ik rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Ik heb contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars.

Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen declareer ik rechtstreeks naar jou. De factuur wordt maandelijks per mail naar je toegestuurd en dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. 

Verhinderd?

Bij verhindering afspraken graag ten minste 24 uur van tevoren afzeggen, anders ben ik genoodzaakt 75% van het behandeltarief in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door je zorgverzekeraar. Annuleren kan telefonisch, per e-mail of via het patiëntenportaal.

Tarieven

Voor behandelingen die niet in aanmerkingen komen voor vergoeding bij je zorgverzekeraar gelden onderstaande tarieven. Op mijn behandeltarieven is geen BTW van toepassing.

Behandeltarieven 2019

Screening bij directe toegang oefentherapie (15 minuten): € 15,00

Screening bij directe toegang oefentherapie aan huis (15 minuten): €25,00

Eenmalig onderzoek (45 minuten): € 50,00

Screening, intake en onderzoek (60 min.): € 60,00

Screening, intake en onderzoek aan huis (60 min.): € 75,00

Intake en onderzoek na verwijzing (60 min.): € 60,00

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis (60 min.): € 75,00

Individuele behandeling oefentherapie (30 min.): € 32,50

Individuele behandeling oefentherapie aan huis (30 min.): € 47,50

Individuele behandeling slaapoefentherapie / psychosomatiek (45 min.): € 45,00

Individuele behandeling slaapoefentherapie / psychosomatiek aan huis (45 min.): € 60,00

Telefonische behandeling (per 15 min.): € 15,00

Wanneer verslaglegging aan derden noodzakelijk is (Bijv. schadebedrijven / advocaten / arbodiensten) wordt € 50,00 in rekening gebracht bij de aanvrager.

Tarieven cursus & training 2019

 BEDRIJFSFITNESS NEDERLAND 
Sport nu met korting tot 40%

 

BENVITAAL
Sport nu met korting tot 52%

 

Kosten maandabonnement op basis van 1x per week sporten: € 49,50 (contractduur 6 maanden)
Kosten maandabonnement op basis van 1x per week sporten: € 45,50 (contractduur 12 maanden)
Kosten maandabonnement op basis van 2x per week sporten: €75,00 (contractduur 6 maanden)
Kosten maandabonnement op basis van 2x per week sporten: €69,00 (contractduur 12 maanden)

Kosten losse les: € 15,00

Kosten 5 strippenkaart: € 68,00
Kosten 10 strippenkaart: € 125,00

Voor meer inhoudelijke informatie over Medical Kinetics, klik HIER

Kosten individuele begeleiding per bijeenkomst: € 45,- (Let op: vergoeding vanuit aanvullende verzekering mogelijk!)

Kosten individuele begeleiding volledige cursus (8 weken): € 375,-

Kosten groepscursus (8 weken): € 225,-

Voor meer inhoudelijke informatie over de cursus van Actie naar slaap, klik HIER

Kosten individuele begeleiding per bijeenkomst: € 45,- (Let op: wanneer en sprake is van stressgerelateerde klachten, is vergoeding vanuit aanvullende verzekering mogelijk omdat ACT dan als interventie voor je behandeling ingezet kan worden!)

Kosten individuele begeleiding volledige cursus (8 weken): € 375,-

Kosten groepscursus (8 weken): € 225,-

Voor meer inhoudelijke informatie over de cursus ACT, klik HIER

Kosten volledige cursus (duur 23 weken): € 250,- 

Kom je liever individueel? Dat kan ook. Vergoeding is dan mogelijk via de aanvullende verzekering voor oefentherapie Mensendieck

Veel zorgverzekeraars hebben een (gedeeltelijke) vergoeding voor de valpreventiecursus. Informeer hier zeker eens naar!

Voor meer inhoudelijke informatie over de cursus valpreventie, klik HIER