Wkkgz

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Klacht of geschil?

Hoewel de meeste paramedische zorgverleners hun best doen om goede zorg te bieden, kan het toch gebeuren dat een patiënt niet tevreden is en met een klacht zit over een paramedicus. De eerste stap die een patiënt met een klacht over een paramedicus neemt, is het gesprek aangaan met de paramedicus zelf. Als de patiënt en de paramedicus er niet samen uitkomen, dan kan de patiënt een klacht indienen via het klachtenformulier van het Klachtenloket Paramedici en zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris de klacht in behandeling nemen.
Mocht de afhandeling van de klacht met bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot de gewenste oplossing leiden en de patiënt wil de klacht doorzetten, dan kan de patiënt er voor kiezen om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie en wordt het een geschil. De geschillencommissie stelt vast of het geschil in behandeling wordt genomen.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik een klacht of geschil indien?

De Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing. Dit betekent dat wij al uw gegevens veilig en vertrouwelijk behandelen en anderen hiertoe geen toegang hebben. Wel dienen wij uw klacht voor te leggen aan degene over wie u klaagt. Dit gaat op een wijze waarbij de vertrouwelijkheid gewaarborgd is.

Neemt de klachtenfunctionaris alle klachten in behandeling?

Nee, de klachtenfunctionaris neemt niet alle klachten in behandeling. Er wordt eerst getoetst of u gerechtigd bent om een klacht in te dienen en of de behandelaar bij het Klachtenloket Paramedici is aangesloten. Ook zal de klachtenfunctionaris u eerst adviseren rechtstreeks contact op te nemen met degene over wie u klaagt, tenzij u aangeeft dat dit niet mogelijk is.

Contactgegevens:
Klachtenloket Paramedici Postbus 19207 | 3501 DE Utrecht
T 030 310 09 29
E: info@klachtenloketparamedici.nl

www.beweegnu.nl | sabine@beweegnu.nl | +31 (0)6 498 73 175
Locatie: Ooftmengersdreef 10 te Maastricht